Slide na bok

Paintball slideMáme tu ďalší tréningový tip na bočné slidovanie. Iste ho každý používa , lebo pri hre je veľmi dôležité. Poďme si teda povedať, ako sa má správne robiť.

 

Na toto cvičenie budete potrebovať väčší priestor. Pripravte si niečo na označovanie. Môžete použiť čokoľvek ako napríklad kužele, tričká alebo čokoľvek iné. Pomocou nich si vytvorte dráhu v tvare cikcak. Kužele rozmiestnite asi v 5 metrovej vzdialenosti.

 

Po vašej prekážkovej dráhe budete robiť slidy zľava a sprava. Vždy medzi slidami sa na chvíľku zastavíte a zamierite. Nezabudnite sa poriadne nadýchnuť a znovu sa pripravte na nasledujúci slide. Dávajte si pozor na rýchlosť. Keď bude príliš rýchli, budete mať pocit, že padáte dopredu.

 

Pri slide musíte mať približne 70% váhy na nohe po ktorej slidujete. Ďalších 15% váhy na prednej nohe a 15% na ruke s ktorou sa podopierate. V momente, kedy chcete zastaviť a postaviť sa, zapojte prednú nohu. Tá vás nielenže zastaví, ale pomôže vám sa rýchlejšie postaviť. Ak sa pri slide moc šmyknete a začnete padať dozadu, nepadajte na ruku. Dopadnite na lakeť a z neho sa odrazte.

 

Nikdy nerobte bočný slide tak, že obe nohy si dáte pod seba. Celé zle. Vždy potrebujete mať jednu nohu tak, aby ste mohli ihneď vyštartovať.

 

 

Pekný tréning a nezraňte sa.

 

 

Lateral sliding

 

We have another training tip and it´s lateral sliding. Surely everyone uses it, because in the game is very important. So, let’s see how to do it properly.

 

For this exercise you need more space. Prepare something for labeling. You can use anything like cones, T-shirts or anything else. Use them to create a path in a zigzag shape. Place the cones in 5 meters distances.

 

On your obstacle course you do slides left and right. Always stop after the slide for a moment and aim. Do not forget to breathe properly and get ready for the next slide. Beware of speed. If you´re too fast you may feel that you are falling forward.

 

By making the slide you have to have about 70% by weight on the sliding leg. Other 15% of the weight is on the front foot and 15% on the hand with which you sustains. The moment you want to stop and pop up, you have to stop with your front foot. This will not only stop, but it will help you to get up faster. If the slide is out of control and you are falling back, don’t fall on your hand. Fall on the elbow, recollect yourself and pup yourself right back.

 

Never make a lateral slide so that you have both feet under you. Taha is a big fail. You always need to have one leg so that you can immediately pop up.

 

http://www.youtube.com/embed/MKZlRFEcMyE

 

Nice workout and don´t injure.

Leave a Reply