Paintballová sezóna 2013

Aká bude paintballová sezóna 2013S novým rokom nás čaká aj nová sezóna. Po porade kapitánov sme za dozvedeli miesta a dátumy pripravovaných turnajov, ktoré zastrešuje Slovenský paintballový zväz.

 

V novej sezóne nás čakajú štyri oficiálne turnaje vo formáte 3man, teda troch hráčov. Hrať sa bude speedball, tak ako tomu bolo v sezóne 2012.

 

Turnaje sú nasledovné:

 

Kolo      Dátum        Miesto konania         Organizátor

1. kolo   20.4.2013   Hliník nad Hronom     Infinity

2. kolo   8.6.2013     Kalinkovo                 Devils

3. kolo   6.7.2013     Sereď                      Dominators

4. kolo   7.9.2013     Hlohovec                  Phoenix

 

Novinkou v nastávajúcej sezóne budú 2 turnaje, ktoré vznikli na základe rodiacej sa spolupráce s Maďarskom. Vznikla nová liga, ktorá nesie názov CEPL – Central Europe Paintball League. Hrať sa bude formát 5man, teda päť hrášov štýlom X-ball. Myšlienka je to skvelá a preto dúfame, že turnajov v tejto lige bude v budúcnosti len pribúdať.

 

Termíny pre CEPL:

 

Kolo      Dátum         Miesto konania     Organizátor

1. kolo   4.5.2013      Prešov                 SPZ

2. kolo   5.10.2013    Budapešť             MPL

 

Viac informácií ohľadom novej sezóny nájdete na stránkach SPZ – www.paintball.sk

 

 

With the new year, we are expecting the new season. After the captian  meeting we know the places and dates of the planing tournament, which covers the Slovak Association of paintball – Slovenský paintballový zväz.

 

There are going to be four official tournaments in the coming season. The format will be 3man, so three players. Type of paintball game – speedball, as it was in the season 2012.

 

Schedule of tournaments:

 

Round      Date             Place                       Promoter

1st           04/20/2013    Hliník nad Hronom    Infinity

2nd          06/08/2013    Kalinkovo                 Devils

3rd           07/06/2013    Sereď                      Dominators

4th           09/07/2013    Hlohovec                  Phoenix

 

Beside these four tournaments there will be 2 more tournaments in the coming season. These new events are the result of emerging cooperation with Hungary. This created a new league, which bears the name CEPL – Central Europe Paintball League. Format for these tournaments will be 5man, so five players. Type of paintball game will be X-ball. The idea is great and we hope that the number of tournaments will only increase in this league.

 

CEPL schedule:

 

Round      Date             Place          Promoter

1st           05/04/2013    Prešov        SPZ

2nd          10/05/2013    Budapest    MPL

 

For more information about the new season visit www.paintball.sk

Leave a Reply