Štartuj ako blesk

Paintballový štart tréning

Začiatok môže rozhodnúť o všetkom. Preto nacvičenie štartu je veľmi dôležité.

 

Na tréning si pripravte svoj značkovať a expanzné gumu. Takú gumu zoženiete takmer v každom obchode so športovými potrebami, alebo s potrebami na cvičenie. Stojí približne 10 €, teda žiadna drahá vec. Gumu si obviažte o značkovať, najlepšie o kolienko zásobníka a druhý koniec si pristupte s nohou. Zaujmite štartovací postoj a značkovať zdvihnite ako pri začiatku zápasu. Zrak musíte mať uprený na nejaký cieľ. Tento cvik zopakujte minimálne 10-krát za sebou. Následne zmeňte pozíciu a cvik opakujte. Po čase, keď odložíte značkovač, zistíte že ste rýchlejší.

 

 

Tak veľa zábavy pri tréningu.

 

 

 

Start like a flash

 

Start can decide everything. Therefore practicing the starting is very important.

 

For the training you will need your marker and an expansion band. Such rubber you’ll get almost at any sporting goods store. It costs about € 10, so it isn’t expensive. Create a loop in the expansion band and put it around your feed neck. Put the other part of the band under your feet. Then get in your starting stance. Put your eyes on the target. Make a move with your gun like on the start. Do this move 10 times in a row. The change the position and repeat. After a while when you put away the band you will see that your start and the move is much quicker.

 

So have lots of fun with this workout.

Leave a Reply