SPBF

SPBFZ času na čas sa na Slovensku vytvorí nová organizácia, ktorej sa nepáči súčasná situácia a chce niečo zmeniť.

 

Jedným z nováčikov je aj SPBF Slovenská paintballová federácia. Podobných združení a organizácií sme už zažili niekoľko, no zdá sa, že tento nováčik je iný.

 

Slovenská paintballová federácia priniesla krátko po svojom vzniku veľmi ambiciózny plán. Vytvorila novú Slovenskú paintballovú ligu. Liga sa bude hrať vo formáte 5 man / Race to 2, teda na 2 vzájomné zápasy.

 

Termíny sú nasledovné

 

6.4.2013

25.5.2013

29.6.2013

31.8.2013

 

Miesto konania zápasov bude Bratislava. Iniciatívu chalanov, čo stoja za projektov hodnotíme ako skvelú myšlienku. To či bude úspešná, ukáže čas. Pevne dúfame, že bude. Či už ste alebo nie priaznivcom iného združenia, federácie, organizácie atd., iste súhlasíte, že akýkoľvek rozvoj na našom malom Slovensku je vítaný.

 

Pre viac informácií navštívte stránku www.spfb.sk

SPBF

From time to time comes up a new organization in Slovakia, which is not happy with the current situation and wants to make a change.

 

One newcomer is also SPBF Slovak paintball federation. Similar associations and organizations we have already experienced a few, but it seems that this newcomer is different.

 

Slovak paintball federation brought shortly after the foundation a very ambitious plan. SPBF created a new Slovak paintball league. League will be played as a 5 man / Race to 2.

 

Schedule of tournaments:

 

04/06/2013

05/25/2013

29/06/2013

08/31/2013

 

This league will take place in Bratislava. The initiative of guys behind the project we evaluate as an excellent idea. Whether it will be successful, time will tell. We strongly hope that it will. Whether or not you a fan of other associations, federations, organizations etc., surely you agree that any development in our small Slovakia is welcome.

 

For more info visit www.spbf.sk

Leave a Reply