Zlepši svoj snap shooting

Zlepsenie techniky strelbyMáme tu ďalšiu tréningovú metódu na snap shooting. Jednoduchá a účinná metóda ako zlepšiť svoje schopnosti v rýchlej streľbe.

 

Na to aby ste si zlepšili váš snap shooting budete potrebovať dve prekážky. Môžete si nadstaviť terč alebo trénovať so spoluhráčom.

 

Táto tréningová metóda spočíva vo vystrelení len 1 guličky ako sa vystrčíte spoza prekážky. Ako ste vystrelili sa schováte a opakovane vychádzajte a strieľajte.

 

Ak trénujete so súperom, meňte strany a pozície na prekážke. Dbajte však na to, aby ste obaja hrali súčasne z rovnakej strany, teda aby ste boli zrkadlovo. Snažte sa súpera obohrať. Ak trénujete so statickým terčom, meňte jeho pozíciu po vystrieľaní zásobníku, aby ste si natrénovali techniku z rôznych pozícií prekážky.

 

Dbajte na to, aby váš značkovať kopíroval tvar prekážky. Dávajte si pozor najmä na zásobník.

 

Nenechajte sa odradiť zásahmi, ktoré dostanete od súpera.

 

Príjemnú zábavu pri tréningu.

 

 

 

 

Improve your snap shooting

 

We have another training method for snap shooting. It´s very simple and efficient method to improve your skills in rapid fire.

 

For this exercise you will need two obstacles. You can use a target or train with your teammates.

 

In this training method you will fire only 1 ball and then you will come back behind the obstacle. As you are covered come back and shoot again. Do it as fast as possible.

 

If you train with an opponent, change your position behind the obstacle. Be wave both of you play the same time from the same side. You have to be like in a mirror. Try to rival your opponent. If you train with a static target, modify its position after shooting out a loader that you train the techniqu from various positions.

 

Be ware to copy the shape of the obstacle. Pay attention especially of your loader.

 

Do not be discouraged of the shoots from your opponen.

 

Have fun.

Leave a Reply